+48 32 781 85 17 polna@polna-slask.pl

REGULATOR ZSN2

ZASTOSOWANIE:
Regulatory te zostały zaprojektowane do regulacji zadanego ciśnienia w instalacji technologicznej połączonej z wylotem zaworu regulatora. Z powodzeniem są używane w systemach ciepłowniczych i procesach przemysłowych przy przepływie wody zimnej i gorącej o temperaturze do 150°C, powietrza i gazów niepalnych do 80°C. Dostosowanie innych czynników wymaga uzgodnienia z producentem.

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


facebook
 
google+